KlubbenUngdomSeniorOldboys  
 

Nyheder

GENERALFORSAMLING I HASLE BOLDKLUB

Onsdag den 27. marts kl. 20.00
afholdes der generalforsamling i Hasle Boldklub

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Kontingent 2019
5. Indkomne forslag
6. Valg af:

- Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg i år
- Mulighed for indvalg af nye bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor – Michael Borum Modtager genvalg

7. EventueltDato:            17/02/2019
Skrevet af:    Brian Rasmussen


Nyheder

Administration