KlubbenUngdomSeniorOldboys  
 

Nyheder

Generalforsamling

Generalforsamling
tirsdag, den 23. februar 2010 kl. 20.15
i Ellekærskolens kantine

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget

4. Kontingent 2010

5. Indkomne forslag – forslag skal være formanden i hænde senest den
19. februar med morgenposten eller på mail

6. Valg af formand

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
på valg Brian Rasmussen
Reza Assad
Claus Pedersen
Martin Sørensen

8. Valg af revisor

9. Evt.Dato:            07/02/2010
Skrevet af:    Martin Sørensen


Nyheder
Administration